Hướng dẫn cài đặt mở cổng bằng số

Hướng dẫn cài đặt mở cổng bằng số

Bước 1: phương pháp coppy code

(chú ý: ấn tín hiệu nhận thì phải phát ra 1 tiếng bít)

cài nút bằng số

Hướng dẫn cài đặt bằng số

+ ấn giữ phím A rồi ấn liền 4 phím B khi này đèn trên keypad sáng 2 lần , tiếp tục ấn phím muốn coppi trên tay điều khiển  giữ chặt 1 lúc khi nào thành công đèn sẽ nhấp nháy liên tiếp thì ấn phím 1sau khi lưu thành công đèn xanh sẽ sáng trong khoảng 3s rồi tắt   (lúc này mật khẩu sẽ là 6 số 1)

+ ấn giữ phím A rồi ấn liền 4 phím B khi này đèn trên keypad sáng 2 lần , tiếp tục ấn phím muốn coppi trên tay điều khiển  giữ chặt 1 lúc khi nào thành công đèn sẽ nhấp nháy liên tiếp thì ấn phím 2 sau khi lưu thành công đèn xanh sẽ sáng trong khoảng 3s rồi tắt   (lúc này mật khẩu sẽ là 6 số 2)

+ ấn giữ phím A rồi ấn liền 4 phím B khi này đèn trên keypad sáng 2 lần , tiếp tục ấn phím muốn coppi trên tay điều khiển  giữ chặt 1 lúc khi nào thành công đèn sẽ nhấp nháy liên tiếp thì ấn phím 3 sau khi lưu thành công đèn xanh sẽ sáng trong khoảng 3s rồi tắt   (lúc này mật khẩu sẽ là 6 số 3)

+ ấn giữ phím A rồi ấn liền 4 phím B khi này đèn trên keypad sáng 2 lần , tiếp tục ấn phím muốn coppi trên tay điều khiển  giữ chặt 1 lúc khi nào thành công đèn sẽ nhấp nháy liên tiếp thì ấn phím 4 sau khi lưu thành công đèn xanh sẽ sáng trong khoảng 3s rồi tắt   (lúc này mật khẩu sẽ là 6 số 4

Bước 2: cách đặt mật khẩu

( chú ý có 2 loại mật khẩu là quản trị mật khẩu và điều khiển mật khẩu) :

b2

+ Đổi mật khẩu quản trị ( MẬT KHẨU QUẢN TRỊ MẶC ĐỊNH LÀ 999999)

-ấn phím b sau đó ấn liên tiếp” 999999 “ đèn đỏ sẽ nháy 2 lần đồng thời kêu 2 tiếng bíp rồi sáng im

-bấm  phím 1 rồi bấm phím b, đèn đỏ sẽ sáng 2 lần đồng thời kêu 2 tiếng bít rồi sáng tiếp tục  ,bấm 6 số mật khẩu muốn đổi theo ý thích  vd : 666666 dồi ấn phím “b” tiếp đó ấn “666666” để xác nhận lại và ấn phím “B”  để kết thúc  , nếu thành công đèn đỏ đồng thời kêu 2 tiếng bip … k thành công đèn đỏ nhấp nháy 10 lần và kêu 10 lần 

+Thay đổi điều khiển mật khẩu

b3

-ấn phím b sau đó ấn liên tiếp” mật khẩu quản trị mà mình mới đổi ở trên. ở trên chúng ta vừa đổi mật khẩu là “666666”  “ đèn đỏ sẽ nháy 2 lần đồng thời kêu 2 tiếng bíp rồi sáng im

-tiếp tục bấm phím 1 dồi bấm phím A đèn đỏ nháy 2 lần và kêu 2 tiếng bíp rồi sáng tiếp tục => bấm 6 số muốn đặt mật khẩu (vd: “444444”)rồi bấm “B”  để xác nhận khi đó  đèn đỏ nháy 2 lần

b4

-bấm lại 6 số vừa đặt ở trên để xác nhận rồi ấn “b” để kết thúc thành công đèn sáng 2 lần đồng thời 2 tiếng bíp ….. không thành công đèn sẽ kêu 10 lần và nháy 10 lần

-làm tương tự như trên và thay đổi điều khiển các phím mật khẩu số 2-3-4 )

Video hướng dẫn 

Tin tức khác
KHuyến mãi Bảo hành Dịch vụ 24/7 01đổi 01 Vận chuyển