Hướng dẫn cài đặt mở cổng bằng số

Số khóa thiết bị cài đặt hướng dẫn

Sản phẩm thông tin

 • Pin: 2 Pin đũa AAA 1.5V
 • Dải tần số sao chép: 280-870 MHz
 • Node set password: number 0-9
 • Sử dụng cửa sổ số lượng: 4 (4 mã, mỗi mã 1 nút)
 • Trước khi đạt được mật khẩu để điều khiển cửa sổ bạn cần sao sao chép điều khiển từ xa root và lưu nó vào nút 1/2/3/4.
 • Phạm vi ứng dụng: Keypad này có thể sử dụng ở bất kỳ nơi nào cần được bảo vệ bằng mã mật (cửa tự động, cửa cuốn, cửa công nghiệp, ..)

Phương pháp coppy code 

Chú ý:

 1. Mỗi lần nhấn bất kỳ phím sẽ có 1 tiếng bíp (nếu không có nghĩa là bíp phím thì chưa được ấn đúng)
 2. Bấm giữ A, sau đó bấm phím “B” 4 lần liên tiếp => Này đèn chậm màu xanh lá khoảng 2s / lần
 3. Trong lúc chậm diễn đàn, dí sát gốc từ xa vào Bàn phím bấm giữ phím muốn học mã hát cho
 4. to when đền xanh flash nhanh => Bấm phím trên bàn phím muốn lưu mã vào (1-4), Sau khi lưu thành công thì
 5. đèn xanh sẽ sáng im trong khoảng 3s rồi tắt.
 6. Lặp lại các bước để học tiếp theo các phím. Có thể học được tối đa 4 nút từ gốc từ xa vào 4 key (1-4) trên Bàn phím.

Cách đặt mật khẩu

Có 2 mật khẩu loại là quản trị mật khẩu (cài đặt mật khẩu) và điều khiển mật khẩu

Mật khẩu quản trị mặc định là 999999

Mật khẩu điều khiển mặc định là các nút: 111111, 222222, 333333, 444444

Đổi mật khẩu quản trị

keypass dành cho cửa cổng

 • Bấm thả phím “B” sau đó bấm “999999”, đèn đỏ sẽ nhấp nháy 2 lần đồng thời kêu 2 tiếng bíp rồi sáng im =>
 • Bấm “1” => Bấm “B”, đèn đỏ sẽ nháy 2 lần đồng thời kêu 2 tiếp bíp rồi sáng tiếp tục => bấm 6 số bất kỳ
 • Cần cài đặt mật khẩu và nhấn “B” để kết thúc, đèn đỏ đồng thời kêu bíp 2 lần và tắt là thay đổi mật khẩu thànhcông. Nếu có lỗi, đèn đỏ sẽ nhấp nháy 10 lần và kêu bíp 10 lần.

Thay đổi điều khiển mật khẩu

Bấm phím bấm “B” sau đó bấm “mật khẩu quản trị”, đèn đỏ sẽ nhảy 2 lần trước tiếng kêu 2 tiếp bíp rồi sáng im => Bấm “1” để thay đổi phím điều khiển mật khẩu số “1”.

=> Bấm “A”, đèn đỏ sẽ nháy 2 lần đồng thời kêu 2tiếng bíp rồi sáng tiếp tục => Bấm lại 6 số cần đặt mật khẩu rồi bấm “B” để xác nhận, đèn đỏ nháy 2 lần.

=> Bấm lại 6 số cần đặt mật khẩu một lần nữa, sau đó bấm “B” để kết thúc, đèn đỏ đồng thời kêu bíp 2 lần rồi tắt mật khẩu thành công. Nếu có lỗi, đèn đỏ sẽ nhấp nháy 10 lần và kêu bíp 10 lần.

Làm tương tự để thay đổi điều khiển phím mật khẩu số 2 - 3 - 4.

Ghi chú:

- Mỗi lần nhấn bất kỳ phím nào cũng sẽ có một tiếng bíp (nếu không có nghĩa là bíp là phím chưa được nhấn đúng)

- Khi điều khiển, nếu nhập đúng mật khẩu đèn xanh sẽ sáng nhanh rồi tắt và Bàn phím phát sóng, nếu nhập sai mật khẩu thì đèn đỏ đã sáng trong 3 giây và loa sẽ phát ra tiếng bíp kéo dài trong 3 giây.

Tin tức khác
KHuyến mãi Bảo hành Dịch vụ 24/7 01đổi 01 Vận chuyển