Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Autogate.vn tổ chức theo chức năng khá đơn giản. Nhân sự công ty được chia thành các phòng ban dễ dàng quản lý. Mỗi phòng ban có chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng luôn có sự gắn kết chặt chẽ và hỗ trợ nhau trong công việc. Dưới đây là sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty Cổ Phần Autogate.vn: 

https://lh6.googleusercontent.com/Z9bv48hRDIA7zIJrPh3FpbHDMuXwBdbZ-wQdswR300ji29GiWoWiH15JkMUX8lriA5hUDBBCBx0jMxLc122HRL2ZF0DvMHgWxKBdNToyBC76f9uNVnYzwtPKnj_9g6I6sppGf_ASzX1DCsMEVQmE8Y5y6b-zot5L6oKQYLIBkkXepf4wABXsDUE2LQ

Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Cổ Phần Autogate

Nhìn vào sơ đồ ta có thể thấy công ty Cổ Phần Autogate đang áp dụng loại hình cơ cấu tổ chức quản lý theo chức năng. Cơ cấu theo chức năng là loại hình cơ cấu tổ chức mà trong đó từng chức năng quản lý được phân chia rõ ràng cho từng bộ phận phụ trách. Loại hình cơ cấu này có đặc điểm là những nhân viên có chung kỹ năng được sắp xếp vào một nhóm chức năng nhằm hỗ trợ và trau dồi kinh nghiệm trong quá trình làm việc. Trong đó: 

 • Giám đốc: Là người lãnh đạo cao nhất, chịu mọi trách nhiệm về tất cả các hoạt động của công ty. Giám đốc chịu trách nhiệm điều phối chung, nắm bắt tất cả tình hình hoạt động của từng phòng ban.

 • Phòng Kinh doanh: Có chức năng chủ yếu là thực hiện hoạt động kinh doanh, thực hiện các hoạt động trong quy trình bán hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, theo dõi sự biến động thị trường và đề xuất các giải pháp trong kinh doanh và phân phối.
  • Phòng kinh doanh của công ty Cổ phần Autogate hiện được chia thành Sale Online và Sale thị trường.
  • Họ đều có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên về chuyên ngành kinh doanh và các ngành liên quan.
  • Bộ phận Sale online có trách nhiệm tiếp nhận data khách hàng, tư vấn.Quản lý và chăm sóc khách hàng trước và sau bán để đạt mục tiêu doanh số cao nhất.
  • Bộ phận Sale thị trường là các nhân viên tìm kiếm khách hàng tiềm năng trực tiếp thông qua việc khảo sát từng khu vực thị trường. Các nhân viên thị trường chịu trách nhiệm phát triển và chịu trách nhiệm doanh số với từng khu vực được giao. 

 • Phòng Kế Toán: Có chức năng quản lý thu chi, quản lý hoạt động mua bán của công ty, làm việc với các nhà cung ứng, quản lý công nợ, báo cáo tài chính. Ngoài ra, nhân sự phòng kế toán còn đảm nhiệm thêm nhiệm vụ tuyển dụng nhân sự và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự của công ty.

 • Phòng kỹ thuật: Thực hiện công việc lắp đặt, sửa chữa, bảo hành bảo trì các thiết bị tự động của công ty. Thực hiện tìm hiểu, nghiên cứu các sản phẩm mới, cung cấp các thông tin chi tiết về thông số sản phẩm cần thiết cho bộ phận Sale và Marketing. 

 • Phòng Marketing: Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch Marketing của công ty. Hiện tại, chủ yếu quản lý phát triển kênh online chính là website thu thập data khách hàng. 

Tât cả các bộ phận đều phối hợp và liên kết chặt chẽ với nhau hướng tới mục đích thúc đẩy công ty phát triển mạnh mẽ. 

KHuyến mãi Bảo hành Dịch vụ 24/7 01đổi 01 Vận chuyển