Hướng dẫn cài và xóa điều khiển hãng NICE

Cài điều khiển Remote cửa cổng Nice

Hướng dẫn nạp tay điều khiển nice

Nạp tay điều khiển mới cho cửa cổng âm sàn Nice

Muốn cài được điều khiển hãng NICE phải cắm mạch phụ thu nhận radio OXI hoặc OX2 vào khe cắm mạch điều khiển chính.

1.Cài chế độ đóng mở toàn phần hoặc 2 cánh

 1. Ấn nút trên bộ OXI hoặc OX2 >>
 2. Đèn LED trên bộ OXI hoặc OX2 sáng chớp nháy lần một đều >>
 3. Ấn giữ nút điều khiển cần cài >>
 4. Đèn LED nháy chậm 3 lần thì nhả nút điều khiển >>
 5. Tiếp tục nếu cài thêm điều khiển thì ấn giữ nút điều khiển mới và đèn LED lại sáng chậm 3 lần rồi nhả nút điều khiển là đã cài xong,. Và n+1 điều khiển tiếp theo
 6. Trong khoảng 9 giây tiếp theo nếu không cài thêm điều khiển nào thì đèn LED tắt để kết thúc lệnh học

2.Cài chế độ đóng mở một phần hoặc 1 cánh.

Hướng dẫn nạp tay nice

Ấn nút trên Oxi để nạp tay điều khiển

 1. Ấn nhả 2 lần nút trên bộ OXI hoặc OX2 >>
 2. Đèn LED trên bộ OXI hoặc OX2 sáng chớp nháy hai lần một đều >>
 3. Ấn giữ nút điều khiển cần cài >>
 4. Đèn LED nháy chậm 3 lần thì nhả nút điều khiển >>
 5. Tiếp tục nếu cài thêm điều khiển thì ấn giữ nút điều khiển mới và đèn LED lại sáng chậm 3 lần rồi nhả nút điều khiển là đã cài xong,. Và n+1 điều khiển tiếp theo
 6. Trong khoảng 9 giây tiếp theo nếu không cài thêm điều khiển nào thì đèn LED tắt để kết thúc lệnh học

Xóa tay điều khiển Nice

1. Xóa tầng chiếc điều khiển

-Ấn đồng thời phím bất kì trên tay điều khiển và nút trên OXI hoặc OX2 trong khoảng 10 giây.>>Đã xóa được tay điều khiển đầu. Tiếp theo tương tự.

2. Xóa toàn bộ mã điều khiển.

- Ấn giữ nút trên OXI hoặc OX2>> Đèn LED không sáng trong khoảng3s >> Đèn LED sáng đứng 3s >>Đèn LED tắt 1s >> Đèn LED nháy 3 lần thì nhả nút trên OXI hoặc OX2 >> Đèn LED nháy nhanh rồi tắt>> Đèn LED chớp 5 lần chậm để kết thúc.

Tin tức khác
KHuyến mãi Bảo hành Dịch vụ 24/7 01đổi 01 Vận chuyển